Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Profese odhadce PDF Print E-mail

Podmínky pro výkon profese odhadce majetku upravuje novela Živnostenského zákona č. 130/2008 SB. z 20.3.2008, která vstoupila v platnost od 1.7.2008

Dle výše uvedeného zákona je možné požádat o vydání živnostenského oprávnění pro následující kategorie oceňování majetku:

  1. věci movité
  2. věci nemovité
  3. nehmotný majetek
  4. finanční majetek
  5. podniky
Zákon č. 130/2008 Sb. stanovuje rovněž požadavky na vzdělání respektive odbornou praxi žadatele o živnostenské oprávnění odhadce s ohledem na vybranou kategorii oceňování majetku a dále vymezuje požadavky na:
  • zamezení střetu zájmů
  • uchování důvěrnosti informací
  • řádné provozování živnosti
  • pojištění profesní odpovědnosti za případné škody vzniklé v souvislosti s vykovávanou činností odhadce majetku
  • zajištění systému jakosti a odpovědnosti