Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Členství v mezinárodních organizacích PDF Print E-mail

 

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, z.s. je řádným členem :

  • TEGoVA (The European Group of Valuers Associations)

TEGoVA (Evropská organizace sdružující jednotlivé národní asociace odhadců)

TEGoVA - evropská organizace národních asociací odhadců je mezinárodním sdružením, které bylo ustaveno v roce 1977 podle belgických zákonů, a které sdružuje 63 národních asociací odhadců majetku z 35 zemí.

TEGoVA úzce spolupracuje s IVSC. Řádným členem TEGoVA se Česká komora odhadců majetku stala v roce 1993, přičemž od roku 1992 byla pozorovatelem. Česká komora odhadců majetku jako jediný zástupce České republiky je aktivně zapojena do činnosti v různých specializovaných komisích a pracovních skupinách.

Základním cílem organizace TEGoVA je publikovat všeobecně odsouhlasené standardy pro oceňování majetku a jejich následné zavedení, jak v zemích EU, tak i v nově se rozvíjejících zemích Střední a Východní Evropy. Evropské oceňovací standardy, označované jako "Modrá kniha" se staly charakteristickým znakem oceňovací praxe v posledních letech a jsou zásadním dokumentem pro tržní oceňování majetku.

V lednu 2000 TEGoVA oznámila svoji iniciativu v oblasti certifikace odhadců dle EN 45 013, jako první krok vedoucí k zavedení standardů do procesu oceňování majetku v celé Evropě. Dosažený výsledek se projeví ve zvýšené transparentnosti a konzistenci v evropském podnikání s nemovitostmi. Certifikace umožní klientům prozkoumat trh a vybrat si správného odhadce pro jednotlivé typy majetku v celé Evropě a současně umožňuje vzájemné uznávání kompetencí.

TEGoVA úzce spolupracuje s orgány EU v mnoha oblastech a její význam neustále roste.

Evropské oceňovací standardy - EVS 2016

Realizací EVS přispívá TEGoVA k provádění objektivnějších tržních odhadů nemovitostí a dalších typů majetku v rámci celé Evropy. Proto je důležité vytvořit jednotné oceňovací standardy pro tržní oceňování majetku evropskými odhadci.

Aktivita TEGoVA související s vydáním aktualizovaných EVS je důležitá nejen pro rozvinuté evropské země (UK, SRN, Francii, Itálii, Dánsko, aj.), ale i pro kandidátské země Evropské unie (ČR, Polsko, Maďarsko, atd.) včetně bývalých zemí SSSR.

Významnou úlohu plní EVS při sjednocování oceňovacích metodik aplikovaných jednotlivými členskými státy TEGoVA a při zavádění jednotného názvosloví v rámci procesu oceňování majetku.

Česká komora odhadců majetku ve spolupráci s Institutem oceňování majetku při VŠE úzce spolupracují na problematice jednotného odborného názvosloví a následně na vytvoření českých oceňovacích standardů.