Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Česká komora odhadců majetku, PDF Tisk Email

profesní sdružení znalců a odhadců, z.s.

Založena jako profesní sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ze dne 27.3.1992.

Registrována na MV pod čj. VSC/1-10735/92-R.

Jedná se o zájmové, nezávislé a neziskové sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob), podnikajících (§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku) v oblasti oceňování majetku. Za stanovených podmínek mohou být členy Komory i fyzické nebo právnické osoby, které nepodnikají v oblasti oceňování majetku.

Komora je členem mezinárodních organizací a institucí, jejichž cíle a všeobecné zásady uznává a ztotožňuje se s nimi.

Základní poslání Komory

Sdružování podnikatelů - odhadců majetku z Čech, Moravy a Slezska. Předmětem tohoto poslání je prohlubování kvalifikace členů Komory a zvyšování kvality služeb jimi poskytovaných v rámci trhu s majetkem, mezinárodní spolupráce ve všech oblastech obchodování s majetkem, spolupráce se státními orgány zabývajícími se oceňováním majetku, využívání nových poznatků v souvisejících oborech. Zastupování odhadců z ČR v mezinárodní profesní organizaci, a to na základě členství v TEGoVA (The European Group of Valuers Associations).

K poslání Komory dále patří:

  • příprava a realizace národních a mezinárodních kongresů, seminářů, symposií a dalších obdobných akcí zaměřených na problematiku majetku a jeho oceňování,
  • účast ve sdruženích, společnostech a obdobných institucích, jejichž cílem je pořádání akcí,
  • spolupráce mezi členy Komory a členy obdobných zahraničních profesních svazů a společenství s cílem zvyšovat profesní úroveň členů ČKOM,
  • ustavovat odborné komise z členů Komory pro řešení vybraných odborných problémů,
  • využívat experty odměňované Komorou z vlastních prostředků,
  • jmenovat odborné Konzultanty Prezidia.

ČKOM – zakladatelská organizace dvou společností:

  • Ústavu pro oceňování majetku ČKOM, a.s.
  • Společnosti pro personální certifikaci, o.p.s.